window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-171540190-1');

Lydbog: Rastløshed, kedsomhed og vrede

349,00 DKK

Rastløshed, kedsomhed og vrede – Anerkend dine følelser
Lydbogen indeholder (ca. 75 min)

  • Intro til ”Anerkend dine følelser”
  • Bodyscan (40 min)
  • Siddende meditation (på åndedræt /følelser) (25 min)
  • Gående meditation (10 min)

Lydbogen findes også i pakken: Mindfulness – Lev i nuet

Beskrivelse

Genre: Mindfulness

Format: Lydbog

Forfatter: Helle Marker

Emne: Svære følelser, følelser i kroppen, kropsbevidsthed, mindfulness, meditation, stress, angst, depression, uro, selvudvikling

Intro

Hvorfor bruge tid på at forholde sig til dine følelser?
Mange af os har svært ved at håndtere vores følelser i hverdagen. Vi oplever vrede, kedsomhed, rastløshed, sorg, angst, nervøsitet, taknemmelighed og lykke. Reaktionerne på den enkelte følelse kommer ofte per automatik. Vi har gennem livet oparbejdet reaktionsmønstre, som baserer sig på den første gang, hvor vi havde følelsen samt den hjælp eller mangel på hjælp, vi efterfølgende fik til at håndtere følelsen med. De oplevelser præger vores liv, og den måde vi lærte at håndtere den enkelte følelse på, er måske i den nuværende situation ikke altid hensigtsmæssig. Vi får mange følelser som vi, af den ene eller anden grund, ikke finder acceptable i samfundet. Fx. er det ok at være vred? Hvordan udtrykker jeg min vrede? Der er ingen enkle svar, men hvis vi øver os i at håndtere og acceptere vores følelser, får vi et langt større kendskab til både vores egne og andres følelser, og det kan hjælpe os til et liv fyldt med større tolerance og medfølelse.

I lydbogen øver du dig i den siddende meditation i at anerkende dine følelser.  Du lærer at være med dem og opbygger evnen til at observere dem uden at identificere dig med dem. Du er ikke følelsen, du er et menneske, der oplever følelsen.

Vi kan godt have en tendens til at ville skubbe de ubehagelige følelser væk. Tværtimod skal du prøve at være med dem og undervejs i meditationerne undersøge, hvad de gør ved krop og sind. For en følelse kan afstedkomme en masse tanker og dermed ligefrem forstærke følelsen, og en følelse kan afstedkomme en masse kropslig uro.
Du tænkte måske, da du læste indholdet i lydbogen, hvorfor skal jeg lave bodyscan og yoga, når jeg vil arbejde med mine følelser?

Det er en god ide, fordi følelser kan sætte sig i kroppen, de har et kropsligt udtryk. Det kan være som spændinger, smerte og sitren i muskler og led eller som en afslappethed i kroppen mm. Krop og følelser påvirker hinanden. Følelserne sætter sig spor i kroppen, men samtidig kan kropsfornemmelserne også sætte gang i tanker, følelser og handlinger. Ved at være tæt på dit åndedræt og krop i bodyscan og yoga lærer du din krop at kende, og den selvindsigt kan hjælpe dig til at opdage dine følelser.

God fornøjelse!

Yderligere information

Lydbogen indgår i pakken og serien ”Lev i nuet med mindfulness – få mere glæde og overskud i hverdagen”, som består af i alt 4 lydbøger. Lydbogen kan anvendes uafhængigt af de andre lydbøger i serien.   

Meditationerne og principperne i lydbogen baserer sig på 8-ugers programmet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR), udviklet af Jon Kabat-Zinn, og på Sharon Salzbergs 28-dages program, beskrevet i bogen ”Real Happiness”, samt på forfatterens mangeårige erfaring som MBSR-underviser og mindfulness- og yogaudøver.  

Titel