Meditations- og mindfulness-lydfiler

Med vores lydfiler kan du lade dig guide i ind kortere eller længere meditationer. Du sætter dig eller lægger dig godt til rette og lader dig guide. Du kan sidde på en stol eller på gulvet i meditationsstilling, hvis det passer dig bedre. Se at du kan sidde med en rank ryg og gerne trække hagen lidt ind til halsen, så toppen af hovedet peger mod himlen. Slip ansigt, kæbe og skuldre og vend opmærksomheden indad.

Ofte er det rart at lukke øjnene, men hvis det ikke er passende for dig, så find et fokuspunkt, du kigger på, og gør blikket blødt og sløret.

Mange af vores meditationer kan også laves liggende – og nogle er decideret designet til, at du ligger på ryggen med et tæppe over dig.

Det er helt naturligt at blive distraheret undervejs, af tanker, følelser osv. Når du opdager det, vender du tilbage til meditationen igen.

Advarsel: Når du først får opøvet en meditationspraksis, kan du slet ikke undvære den i din hverdag. Det er måske lidt, som om du mangler at pudse dit mentale vindue eller dine mentale briller.

Det gode er, at det har en masse positive ”bivirkninger” at meditere: bedre koncentration, mere overskud, bedre søvn og meget, meget mere ifølge forskningen. Så det er bestemt værd at bruge tid på i hverdagen. Helt ned til 3 minutter kan gøre en forskel – og jo mere, jo bedre, selvfølgelig.

Tip: Vores lydfiler med meditation er en tag-selv-buffet. Vælg den eller de meditationer, du føler dig mest tiltrukket af og praktiser gerne så ofte som muligt. En positiv effekt kræver en fast praksis.

Meditations-lydfiler

I vores meditations-lydfiler kan du møde mange forskellige teknikker til at komme tilstede i nuet og være med det, der er. Ofte vil du i vores meditations-lydfiler blive guidet til at have et opmærksomhedspunkt, som du hele tiden vender tilbage til. Det kan være et objekt, du kigger på, en fornemmelse, et sted i kroppen, vejrtrækning, en forestilling eller visualisering og meget mere.

I vores meditations-lydfiler vil du møde mange former for meditation:

  • Sovemeditationer – også kendt som ”yogisk søvn”, Yoga Nidra: her ligger du på ryggen. Kroppen bliver meget afslappet, mens sindet holdes vågent for at meditere.
  • Åndedrætsmeditation
  • Mindfulness-meditation
  • Tantrisk meditation, herunder Yoga Nidra, chakra-meditation, energi-meditationer mv.
  • Kundalini meditation
  • Mantra meditation, hvor vi gentager ord eller lyde.

Mantra: Mantra er ord, lyde og vibrationer, som siges at tænde for dine skaberkræfter og ressourcer. De er en slags magneter, der hjælper dig til at suge noget bestemt til dig og tænde for dine uanede potentialer. Mantra bruges meget ofte i de guidede Kundalini yoga meditationer og i lydfiler eller videoer.

Mindfulness-lydfiler og mindfulness-princippet

Mindfulness er et grundlæggende princip, som handler om at være til stede i nuet. Det vil sige at øve sig på at slippe tanker om fortid og fremtid – og at være her og nu. Princippet om mindfulness er en fast og integreret del af al vores meditation og yoga for den sag skyld. Vi træner mindfulness-princippet i vores lydfiler i såvel mindfulness-meditationer, som andre meditationer.

Mindfulness-meditationen, som du kan møde i vores lydfiler, har sine rødder i Buddhas lære. Læren handler om, hvordan lidelse opstår, og hvordan lidelse kan ophøre. Tilgangen bygger endvidere på otte forskellige grundprincipper om: ikke at dømme, have selvdisciplin, være tålmodig, give slip, have et ”nybegynder sind”, acceptere, ikke stræbe, og at have tillid.

Du kan lære mere om dette koncept på vores MBSR-kursus. Konceptet er også bagvedliggende principper i vores Mindfulness-meditations lydfiler.

8-ugers Mindfulness MBSR

Mere om meditation og mindfulness:

Klassisk, traditionel meditation havde et spirituelt sigte og var en del af en spirituel praksis. Udøverne afskar sig ofte fra det almindelige samfund for at kunne leve og dyrke denne praksis uforstyrret fra hverdagen. Meditation i dag kan have et helt hverdags-neutralt sigte. Og fx mindfulness-meditationen er kendt for at have flyttet sig fra det spirituelle udtryk.

Det gode ved det er, at det virker, uanset om du er tiltrukket af mindfulness-meditationen eller de mere traditionelle meditationer. Meditation har vist sig at have gavnlige effekter ift. øget overskud, ro, velvære, forbedret koncentration, bedre søvn, dæmpe angst og depression og meget, meget mere.

Se alle lydfiler

Lydfiler (smagsprøver)

Intro:
Denne øvelse flytter dig fra ”at handle” til ”at være” – på kun 3 minutter. Lav den så ofte, du har lyst til –  gerne flere gange om dagen, som en lille pause. Det kan fx være i løbet af din arbejdsdag, eller når du skifter fra en opgave til en anden eller fra et fokus til et andet.

Du kan lave øvelsen alle steder og i alle stillinger.

Trin 1: Observer kropslige fornemmelser, eller følelser eller tanker.

Trin 2: Fokuser på åndedrættet

Trin 3: Træk vejret ud i hele kroppen og oplev hele kroppen som en enhed

Genre: Mindfulness, Meditation

Format: Lydfil

Guide: Helene Lysekilde

Emne: Ro, afslapning, stress, accept

Intro:
I denne Mindfulness-meditation kan du sidde eller ligge. Du vil øve dig i at observere uden at ændre på noget. Du vil rette opmærksomhed mod åndedræt, tanker (lade dem passere), fornemmelser i kroppen og følelser. Øv dig på at møde det, du møder, med accept, rummelighed og venlighed. Uanset hvad du møder, så er det helt okay. Du gør det så godt, du kan. Meditation handler om at vende tilbage til dit opmærksomhedspunkt igen og igen.

Genre: Mindfulness, Meditation

Format: Lydfil

Guide: Helene Lysekilde

Emne: Ro, afslapning, stress, accept

Intro:
I denne Mindfulness-meditation bliver du inviteret til at ligge på ryggen. Du kan også sidde. Du vil blive guidet igennem kroppen og inviteret til at opleve, sanse og mærke kroppen  – kropsdel efter kropsdel. Øv dig på at møde det, du møder uden at vurdere og uden at dømme. Meditationen kan også bruges som en dyb afspænding.

Genre: Mindfulness, Meditation

Format: Lydfil

Guide: Helene Lysekilde

Emne: Ro, afslapning, stress, accept

Intro:
I denne sovemeditation vil du blive guidet ind i en dyb afspænding. Kroppen vil sove, mens sindet vil meditere. Man siger, at den tid, der anvendes i en sovemeditation svarer til 4 gange tiden i en dyb restituerende søvn. Det vil sige, at denne meditation af ca. 20 minutters længde svarer til 1 time og 20 minutters dyb restituerende søvn.

I almindelig søvn kan vi godt være spændte eller urolige. Nidra betyder søvn og yoga betyder enhed. Så Yoga Nidra kan beskrives som en søvn, hvor du bliver ét med dig selv (med krop, sind og ånd), hvilket har en dyb beroligende effekt.

Denne meditation tiltaler mange – også nybegyndere. Den er let at følge og effekten opleves stort set med det samme.

Meditationen vil du blandt andet arbejde med visualisering af jord, vand, ild, luft og ånd – også kaldet de 5 elementer.

Genre: Sovemeditation, Yoga-Nidra, Meditation

Format: Lydfil

Guide: Helene Lysekilde

Emne: Ro, afslapning, stress, accept, søvn, angst, 5 elementer

Intro:
Nidra betyder søvn, og yoga betyder enhed. Så Yoga Nidra kan beskrives som en søvn, hvor du bliver ét med dig selv (med krop, sind og ånd), hvilket har en dyb beroligende effekt.

I denne sovemeditation bliver du guidet ind i en dyb afspænding. Kroppen sover, mens sindet mediterer. Det siges, at den tid, du bruger på sovemeditation, svarer til 4 gange tiden i en dyb restituerende søvn. Så ca. 20 minutter med denne sovemeditation svarer til 1 time og 20 minutters restituerende søvn.

Meditation er let at følge, og effekten opleves med det samme.

I meditationen vil du få styrket din jordforbindelse.

Du vil sætte en positiv intention (”sankalpa”), som du putter dybt ind i din underbevidsthed.

Genre: Sovemeditation, Yoga-Nidra, Meditation

Format: Lydfil

Guide: Helene Lysekilde

Emne: Ro, afslapning, stress, accept, søvn, angst, jordforbindelse